top of page

How to Start a Start Up

  • 15Steps
Get a certificate by completing the program.

About

Nou kontan akeyi ou nan avanti enteresan sa a kote nou pral eksplore fondasyon esansyèl pou kòmanse ak grandi pwòp biznis ou. Pandan sesyon sa a, ou pral jwenn ezanp pratik ak konesans apwofondi ki pral benefisye ou pandan tout vwayaj antreprenè ou. Rive nan fen kou sa a, ou pral non sèlman gen yon fondasyon solid pou lanse biznis ou, men ou pral tou demontre konpetans eksepsyonèl ki pral mete ou apa nan mond biznis la. Nou kwè nan potansyèl ou epi nou konvenki ke eksperyans anrichisman sa a pral pi byen prepare w pou defi ak opòtinite k ap tann ou. Pou rekonesans efò ou yo, lè w fini kou a, w ap resevwa yon sètifika fizik gratis . Sètifika sa a ta ateste konpetans antreprenarya ou, ki ka itilize pou ranfòse CV w pandan w ap chèche travay. Li pral sèvi kòm prèv b ekspètiz ou ak angajman ou nan domèn biznis Pare pou devlope lide ou, rafine konpetans ou ak reyisi nan mond lan enteresan nan antreprenarya! Kou a Genyen 4 Modil Antreprenarya Jenere lide Biznis Biznis modèl Maketin ak Vant Chak Modil genyen yon ti ezamen final de 5 kesyon , lèw fini kou an wap jwenn sètifika gratis otomatikman sou email ou . Kou a dire anviron 2è de tan

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Price

Free

Share

bottom of page